Vår distribusjon

Nå ut til et målrettet og svært relevant publikum

«Samarbeidet med Mediaplanet har ført til at vi har fått delt vårt budskap på en effektiv og hensiktsmessig måte».