Vår distribution

Att nå en inringad och ytterst relevant målgrupp.

"Mediaplanet agerar alltid alltid professionellt, de underlättar hela processen och är alltid lösningsorienterade."

Stefan Gustafsson, Strategichef Swedish Space Corporation